Emak

Aku nek ngrungokke Mario Teguh mumet. Semang nganggo mikir. Wis mikir, tetep wae mumet.

Read more "Emak"